Điều khoản và điều kiện sử dụng trang web

Điều khoản và điều kiện sử dụng trang web

Tổng Quát

 • Trang Web Gamevh.org (sau đây gọi là “Trang Web”) được sở hữu và vận hành bởi Công ty Cổ phần GameVH (sau đây gọi là “Công ty”).
 • Thỏa thuận và Điều kiện Sử dụng (sau đây gọi là “Thỏa thuận”) này quy định các quyền và nghĩa vụ của Người dùng khi truy cập và sử dụng Trang Web.
 • Người dùng cần đọc kỹ Thỏa thuận này trước khi truy cập hoặc sử dụng Trang Web.
 • Người dùng truy cập hoặc sử dụng Trang Web đồng nghĩa với việc đã đồng ý tuân thủ Thỏa thuận này.
 • Công ty có thể thay đổi Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
 • Người dùng nên thường xuyên kiểm tra Thỏa thuận này để cập nhật những thay đổi.

Đăng Ký

 • Để truy cập vào một số tính năng nhất định của Trang Web, Người dùng có thể được yêu cầu đăng ký tài khoản người dùng.
 • Khi đăng ký tài khoản, Người dùng cần cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ theo yêu cầu của Công ty.
 • Công ty có quyền từ chối đăng ký tài khoản hoặc hủy tài khoản của Người dùng bất kỳ lúc nào mà không cần nêu lý do.

Quyền Sử Dụng

 • Người dùng được cấp quyền sử dụng Trang Web cho mục đích cá nhân, phi thương mại.
 • Người dùng không được sử dụng Trang Web cho bất kỳ mục đích nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
  • Sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, thực hiện, tái tạo, xuất bản, cấp phép, tạo các tác phẩm phái sinh, chuyển nhượng hoặc bán bất kỳ nội dung nào trên Trang Web mà không có sự cho phép bằng văn bản của Công ty.
  • Sử dụng Trang Web để phát tán thư rác, thư quảng cáo hoặc các hình thức tiếp thị không mong muốn khác.
  • Sử dụng Trang Web để thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của những người khác.
  • Sử dụng Trang Web để xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của những người khác.
  • Sử dụng Trang Web để thực hiện bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào.

Nội Dung Người Dùng

 • Người dùng có thể đăng tải nội dung lên Trang Web, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
  • Bình luận, đánh giá và bài viết.
  • Hình ảnh, video và nhạc.
 • Nội dung đăng tải phải tuân thủ Thỏa thuận này và các chính sách khác của Công ty.
 • Công ty có quyền xóa hoặc chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào mà Công ty cho là vi phạm Thỏa thuận này hoặc các chính sách khác của Công ty.

Bảo Mật

 • Công ty cam kết bảo vệ sự riêng tư của Người dùng.
 • Công ty sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng theo Chính sách Bảo mật của Công ty.
 • Người dùng nên tham khảo Chính sách Bảo mật của Công ty để biết thêm thông tin về cách Công ty thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng.

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

 • Trang Web và tất cả nội dung trên Trang Web đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Công ty hoặc những người cấp phép cho Công ty.
 • Người dùng không được sử dụng bất kỳ nội dung nào trên Trang Web mà không có sự cho phép bằng văn bản của Công ty hoặc những người cấp phép cho Công ty.

Quyền Tài Phán

 • Thỏa thuận này được lập theo và sẽ được giải thích theo luật pháp của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 • Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

Liên Hệ

 • Nếu Người dùng có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc về Thỏa thuận này, có thể liên hệ với Công ty theo địa chỉ email: [email protected].
 • Người dùng nên ghi rõ mục đích liên hệ của mình và cung cấp đầy đủ thông tin để Công ty có thể hỗ trợ hiệu quả nhất.

>>> Xem thêm: Chính sách bảo mật

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Tôi có cần phải đăng ký tài khoản để sử dụng Trang Web không?

Trả lời: Không, bạn có thể truy cập và sử dụng một số tính năng cơ bản của Trang Web mà không cần phải đăng ký tài khoản. Tuy nhiên, để truy cập vào một số tính năng nhất định, bạn có thể được yêu cầu đăng ký tài khoản.

Câu hỏi 2: Tôi có thể đăng tải những loại nội dung nào lên Trang Web?

Trả lời: Bạn có thể đăng tải những loại nội dung sau lên Trang Web:

 • Bình luận, đánh giá và bài viết.
 • Hình ảnh, video và nhạc.
 • Các loại nội dung khác được Công ty cho phép.

Câu hỏi 3: Tôi có thể sử dụng nội dung trên Trang Web cho mục đích gì?

Trả lời: Bạn có thể sử dụng nội dung trên Trang Web cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Bạn không được sử dụng nội dung trên Trang Web cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự cho phép bằng văn bản của Công ty.

Câu hỏi 4: Trang Web có bảo mật thông tin cá nhân của người dùng không?

Trả lời: Có, Trang Web cam kết bảo vệ sự riêng tư của người dùng. Trang Web sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người dùng theo Chính sách Bảo mật của Trang Web.

Câu hỏi 5: Nếu tôi có thắc mắc về Thỏa thuận và Điều kiện Sử dụng, tôi có thể liên hệ với ai?

Trả lời: Bạn có thể liên hệ với Công ty qua địa chỉ email: [email protected]. Vui lòng ghi rõ mục đích liên hệ của bạn và cung cấp đầy đủ thông tin để Công ty có thể hỗ trợ bạn một cách hiệu quả nhất.

Tóm kết

Thỏa thuận và Điều kiện Sử dụng này quy định các quyền và nghĩa vụ của Người dùng khi truy cập và sử dụng Trang Web Giaitrivh.org. Người dùng cần đọc kỹ Thỏa thuận này trước khi truy cập hoặc sử dụng Trang Web. Người dùng truy cập hoặc sử dụng Trang Web đồng nghĩa với việc đã đồng ý tuân thủ Thỏa thuận này. Công ty có thể thay đổi Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

 • Người dùng cần tuân thủ Thỏa thuận này để tránh những rủi ro có thể xảy ra.
Đối tác Fi88 - Banner 1
Đối tác Fi88 - Banner 2