Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Gamevh cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được an toàn. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập theo chính sách

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau từ bạn:

Thông tin mà bạn cung cấp Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân khi bạn đăng ký tài khoản, đăng nhập vào trang web, gửi biểu mẫu hoặc tham gia vào các hoạt động khác trên trang web. Thông tin này có thể bao gồm:

 • Tên
 • Địa chỉ email
 • Số điện thoại
 • Ngày sinh
 • Giới tính
 • Sở thích
 • Mật khẩu
 • Địa chỉ IP

Thông tin tự động thu thập Chúng tôi cũng có thể tự động thu thập thông tin về bạn khi bạn sử dụng trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm:

 • Địa chỉ IP
 • Loại trình duyệt
 • Hệ điều hành
 • Ngày và giờ truy cập
 • Trang đã xem
 • Tương tác với trang web

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để:

Cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi, bao gồm:

 • Cá nhân hóa trải nghiệm của bạn
 • Đề xuất nội dung và quảng cáo có liên quan đến bạn
 • Phát hiện và ngăn chặn gian lận
 • Cải thiện bảo mật của trang web

Giao tiếp với bạn Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để giao tiếp với bạn về tài khoản của bạn, các hoạt động trên trang web hoặc các dịch vụ khác của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể gửi cho bạn thông tin về các ưu đãi, khuyến mãi hoặc sự kiện sắp tới.

Nghiên cứu và phát triển Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để thực hiện nghiên cứu và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới.

Chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba trong các trường hợp sau:

Nhà cung cấp dịch vụ Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ chúng tôi trong việc vận hành trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ của chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ này có thể bao gồm:

 • Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ
 • Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán
 • Nhà cung cấp dịch vụ email
 • Nhà cung cấp dịch vụ phân tích

Đối tác quảng cáo Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác quảng cáo để hiển thị quảng cáo có liên quan đến bạn. Các đối tác quảng cáo này có thể bao gồm:

 • Các nền tảng mạng xã hội
 • Các công ty quảng cáo
 • Các công ty truyền thông

>>> Xem thêm: Giới thiệu GameVh

Các bên thứ ba khác Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba khác trong các trường hợp được luật pháp cho phép hoặc khi bạn đồng ý chia sẻ thông tin.

Đối tác Fi88 - Banner 1
Đối tác Fi88 - Banner 2